StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atβst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale
Trimite articolul prin email International standardul de contabilitate nr. 18 (ias 18) - venituri din activitati curente : Standarde internationale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

International standardul de contabilitate nr. 18 (ias 18) - venituri din activitati curenteInternational Standardul de Contabilitate nr. 18 (IAS 18) - Venituri din activitati curente

A.   Obiectiv

Obiectivul acestui standard este de a descrie tratamentul contabil al veniturilor generate de anumite tipuri de tranzactii si evenimente.

Veniturile din activitatile curente sunt recunoscute atunci cand este probabil ca entitatea va avea beneficii economice viitoare si acestea pot fi evaluate cu suficienta acuratete. IAS 18 identifica situatiile in care aceste criterii sunt indeplinite si in care, prin urmare, trebuie inregistrate venituri.  In plus, IAS 18 ofera instructiuni practice pentru aplicarea acestor criterii.


B.  Aria de aplicabilitate

IAS 18 trebuie aplicat pentru contabilitatea veniturilor provenite din:

a)     vanzarea bunurilor;

b)     prestarea serviciilor; si

c)     utilizarea de catre altii a activelor entitatii, producatoare de dobanzi, redevente si dividende.


C.  Definitii

Venitul din activitati curente este:

fluxul brut de beneficii economice dintr-un exercitiu financiar, rezultat in cursul activitatilor obisnuite ale unei entitati atunci cand acest flux se materializeaza prin cresteri ale capi 555j95f talurilor proprii ale entitatii, altele decat cresterile rezultate din contributiile din partea participantilor la capital.

Valoarea justa este:

suma la care este tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

Sumele colectate in numele tertilor nu indeplinesc criteriile aplicabile veniturilor (adica nu reprezinta un flux de beneficii economice pentru societate si nu rezulta in cresterea capitalurilor proprii), deci sunt excluse din categoria veniturilor.

De asemenea, in cazul relatiei de comisionar, comisionarul poate incasa sume in numele comitentului, dar aceste sume nu reprezinta cresteri ale capitalurilor proprii, prin urmare nu pot fi inregistrate in veniturile comisionarului. Pentru acesta doar comisionul incasat de la comitent indeplineste criteriile pentru a fi recunoscut ca venit.


D.  Aspecte principale

a.    Evaluarea veniturilor din activitati curente

Veniturile din activitati curente trebuie evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

In cele mai multe situatii, mijlocul de plata este sub forma de numerar sau echivalente de numerar, iar in acest caz valoarea veniturilor este suma numerarului sau a echivalentelor de numerar primita sau ce urmeaza a fi primita.

Urmatoarele situatii trebuie tratate distinct:

In cazul in care intrarea de numerar sau echivalente de numerar este amanata (de exemplu atunci cand se acorda un credit furnizor pe o perioada mai lunga), valoarea justa a mijlocului de plata poate fi mai mica decat numerarul primit sau de primit, pentru ca in acest caz suma finala ce va fi incasata include si un element de finantare. Diferenta dintre valoarea justa si suma nominala a mijlocului de plata este recunoscuta ca fiind venit din dobanzi.

Exemplu

Societatea X furnizeaza societatii Y un echipament pentru care se stabileste ca termenul de plata este de 12 luni de la data livrarii (cu alte cuvinte, se acorda un credit furnizor de 12 luni). In aceste conditii, se stabileste pretul echipamentului la 11.000 RON. Implicit, acest pret include si un element de finantare (aferent perioadei de 12 luni).

Pentru aceasta tranzactie valoarea justa a mijlocului de plata se obtine prin actualizarea incasarilor ulterioare folosind o rata de dobanda care este cel mai frecvent obtinuta prin raportarea la dobanzile de referinta pe piata pentru finantari similare, sau ca o rata a dobanzii cu ajutorul careia prin actualizarea valorii nominale se obtine valoarea la care activul respectiv ar fi fost vandut cu plata pe loc.

Astfel, in exemplul nostru, daca rata dobanzii de finantare in RON pe piata ar fi de 10% pe an, valoarea justa a mijlocului de plata ar fi suma care, plasata in prezent la aceasta rata a dobanzii, ar genera in 12 luni 11.000 RON (capital si dobanda). Aceasta suma se obtine prin inmultirea celor 11.000 RON cu factorul de actualizare 0,909, obtinut ca (1 + rata dobanzii) – numarul de perioade.

Astfel, valoarea justa a pretului stabilit pentru echipament este de 10.000 RON (valoare ce se inregistreaza in venituri din activitati curente la momentul incheierii tranzactiei), iar restul de 1.000 RON reprezinta dobanzi (venituri financiare) si se vor inregistra in contul de profit si pierdere aferent perioadei pentru care s-a acordat finantarea.

Atunci cand mijlocul de plata este sub forma de bunuri sau servicii, venitul este evaluat la valoarea justa a bunurilor sau serviciilor primite, ajustat cu orice sume transferate in numerar sau echivalente de numerar. Cand valoarea justa a bunurilor sau serviciilor primite nu poate fi evaluata in mod rezonabil, venitul este evaluat la valoarea justa a bunurilor sau serviciilor cedate, ajustat cu orice sume transferate in numerar sau echivalente de numerar.

Urmatoarele situatii trebuie tratate distinct:

Atunci cand bunurile sau serviciile sunt schimbate cu bunuri sau servicii similare ca natura si valoare, schimbul nu este privit ca fiind o tranzactie care genereaza venit DE REVIZUIT (de exemplu atunci cand furnizorii schimba stocuri similare intre diverse zone pentru a satisface cererea de moment dintr-o zona anume).

Cand bunurile sunt vandute (sau serviciile prestate) in schimbul altor bunuri (sau servicii) care nu sunt similare, atunci schimbul este privit ca si o tranzactie generatoare de venit.
b.   Vanzarea de bunuri

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute atunci cand toate conditiile urmatoare sunt indeplinite:

riscurile si beneficiile semnificative ce decurg din proprietatea bunului sunt transferate cumparatorului;

nu mai exista control efectiv din partea entitatii asupra bunurilor vandute;

marimea veniturilor poate fi masurata in mod rezonabil;

este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate;

costurile tranzactiei pot fi masurate in mod rezonabil.

Exemple de cazuri in care entitatea pastreaza riscurile semnificative aferente proprietatii, si prin urmare tranzactia nu reprezinta o vanzare si in consecinta veniturile nu pot fi inregistrate:

o cand cumparatorul are dreptul de a returna bunurile cumparate si vanzatorul nu cunoaste cu certitudine probabilitatea inapoierii bunurilor;

o cand bunurile sunt livrate dar nu sunt instalate, iar instalarea reprezinta o parte semnificativa a contractului si nu a fost inca realizata de vanzator;

o atunci cand vanzatorul are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de prevederile garantiilor normale.

Daca vanzatorul pastreaza doar un risc nesemnificativ ce decurge din proprietatea bunului atunci tranzactia reprezinta o vanzare si veniturile sunt recunoscute.

Exemple de cazuri in care entitatea pastreaza riscurile nesemnificative aferente proprietatii si in consecinta poate recunoaste venitul aferent tranzactiei respective:

o cand vanzatorul pastreaza titlul legal de proprietate asupra bunurilor in scopul exclusiv al asigurarii colectarii sumelor ce i se datoreaza, dar transfera toate celelalte riscuri si beneficii semnificative;

o vanzarea bunurilor cu clauza de returnare a banilor, in cazul in care clientul nu este satisfacut, dar numai cu conditia ca entitatea vanzatoare sa poata estima in mod rezonabil volumul retururilor si sa recunoasca un provizion in acest sens pe baza experientei anterioare si a altor factori relevanti.


a.    Prestari de servicii

Veniturile asociate unei tranzactii ce implica prestarea serviciilor sunt recunoscute in masura gradului de executie a tranzactiei la data bilantului.

Rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea serviciilor poate fi estimat in mod rezonabil atunci cand toate conditiile urmatoare sunt indeplinite:

suma veniturilor poate fi estimata in mod rezonabil;

este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate;

stadiul de finalizare a tranzactiei la data bilantului poate fi evaluat in mod rezonabil;

costurile aparute cu ocazia tranzactiei si costurile necesare pentru finalizarea tranzactiei pot fi evaluate in mod rezonabil.

Cand rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea de servicii nu poate fi estimat in mod rezonabil, venitul trebuie recunoscut doar in limita cheltuielilor recunoscute ca fiind recuperabile.

Metoda procentului de executie se refera la recunoasterea veniturilor pe masura executiei tranzactiei si presupune recunoasterea veniturilor in perioadele contabile in care sunt prestate serviciile.Stadiul de executie a tranzactiei poate fi determinat utilizand metoda care evalueaza cel mai rezonabil serviciile executate. De exemplu:

serviciile executate pana la data respectiva ca procent din serviciile totale ce trebuie executate;

proportia costurilor aparute pana la data respectiva din costurile totale estimate ale tranzactiei.

Exemplu

Societatea X incheie in 1 noiembrie 2006 un contract cu societatea Y prin care se obliga sa execute o lucrare de verificare tehnica a mai multor echipamente detinute de societatea Y. Lucrarea este estimata a fi efectuata pe parcursul a 6 luni. Valoarea totala a contractului este de 10.000 RON, cele doua parti agreand ca platile sa se efectueze in felul urmator: 30% la semnarea contractului, 40% la sfarsitul lunii februarie 2007 si restul de 30% la finalizarea lucrarii.

La 31 decembrie 2006, societatea X analizeaza stadiul lucrarii si ajunge la concluzia ca 45% dintre echipamentele clientului au fost verificate.

Prin urmare, venitul din activitati curente care trebuie inregistrat in contabilitatea societatii X in exercitiul financiar 2006 trebuie sa fie in suma de 4.500 RON (45% * 10.000 RON), indiferent de faptul ca societatea incasase la momentul respectiv doar 3.000 RON (30% din valoarea totala a contractului).

b.   Dobanzi, redevente, dividende

Veniturile din dobanzi, redevente, dividende sunt recunoscute atunci cand toate conditiile urmatoare sunt indeplinite:

este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate;

marimea veniturilor poate fi masurata in mod rezonabil.

Baze de recunoastere a veniturilor:

dobanzile trebuie recunoscute folosind metoda dobanzii efective, respectand prevederile Standardul International de Contabilitate nr. 39 (IAS 39) (Nota: Versiunea anterioara a lui IAS 18 prevedea ca dobanzile trebuie recunoscute periodic, in mod proportional, pe baza randamentului efectiv al activului);

redeventele trebuie recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente, conform realitatii economice a contractului;

dividendele trebuie recunoscute atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a i se plati aceste dividende.

Prezentarea informatiilor

O entitate trebuie sa prezinte detaliat: politicile contabile adoptate pentru recunoasterea veniturilor din activitati curente, inclusiv metodele adoptate pentru determinarea stadiului de executie pentru tranzactiile ce implica prestarea de servicii;

a)         suma fiecarei categorii semnificative de venituri din activitati curente recunoscute in timpul perioadei (vanzarea de bunuri, prestarea serviciilor, dobanzi, redevente, dividende);

b)         suma veniturilor rezultate din schimburile de bunuri sau servicii incluse in fiecare categorie semnificativa de venituri din activitati curente.

E.   Data aplicarii

Acest standard se aplica situatiilor financiare care acopera perioade incepand de la 1 ianuarie 1995.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact