StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » dreptul mediului inconjurator
Trimite articolul prin email Politica mediului si dezvoltarea economica : Dreptul mediului inconjurator Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Politica mediului si dezvoltarea economicaPOLITICA MEDIULUI SI DEZVOLTAREA ECONOMICA


1. Conceptul de politica a mediului
Politica mediului este o forma a politicii generale avand ca sarcina stabilirea strategiilor, obiectivelor si prioritatilor, metodelor si mijloacelor implicate in actiunile desfasurate pe plan national in scopul prevenirii si combaterii poluarii, pentru ameliorarea conditiilor de mediu. Politica mediului inseamna in acelasi timp si evaluarea situatiilor reale ale mediului (pe plan local, national sau international) , constatarea influentelor negative asupra calitatii mediului, stabilirea institutionalizata a masurilor necesare organelor statale si protejarea mediului, stabilirea sistemelor de sanctionare in caz de poluare, cuantumul sanctiunilor aplicabile.
Politica mediului, ca politica speciala este parte integranta a politicii economice (nationale si internationale) ce exprima activitatea care antreneaza intreaga colectivitate a socie 555j99f tatii in scopul protectiei mediului. Politica social-economica reprezinta ansamblul masurilor luate la nivel macro si microeconomic in scopul administrarii vietii economice, iar politica de mediu reprezinta ansamblul de masuri luate in scopul prevenirii poluarii mediului, a reducerii procesului de deteriorare a calitatii vietii si sanatatii umane, a calitatii naturii si a calitatii tuturor factorilor de mediu. Asadar, intre politica de mediu si politica social-economica exista o interferare politica de mediu fiind parte esentiala a politicii social-economice.

2. Sarcinile politice de protectie a mediului
Sarcinile politice de protectie a mediului sunt dificile si complexe. Cele doua Conferinte mondiale de protectie a mediului21 au stabilit principalele sarcini politice de protectie a mediului pentru statele participante.
Pentru ca prevenirea poluarii si imbunatatirea calitatii mediului sa se poata realiza, este necesar ca intreaga colectivitate a socie 555j99f tatii (cetateni, agenti economici, institutii) sa-si asume raspunderi si sarcini in acest sens.
Principala raspundere a politicii mediului o au insa guvernele fiecarei tari precum si autoritatile centrale si locale de specialitate.

3. Politica de protectie a mediului corelata cu politica de dezvoltare economica
Politica de protectie a mediului este o politica de ramura ce se integreaza organic in sistemul politic al societatii, este deci o parte integranta a politicii statului.
Politica mediului este strans legata si conditionata de politica economica, administrativ - financiara si legislativa, avand ca scop dezvoltarea economica in concordanta cu politica de protectie a mediului.
Corelatia dintre politica economica si politica de mediu se bazeaza pe o cointeresare nationala si internationala, cele doua exprimand deopotriva relatii teoretice si relatii practice concrete, pentru ca, indiferent de felul politicii de dezvoltare masurile de depoluare ale mediului trebuie sa faca parte integranta din politica generala a fiecarui stat.
Prin sistemul de politici de mediu in tara noastra se defineste ansamblul de politici privind protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii, protectia solului si subsolului, regimul protectiei apelor si a ecosistemelor acvatice, regimul protectiei atmosferice, a ariilor protejate, regimul protectiei asezarilor umane, regimul substantelor si deseurilor periculoase, al asigurarii protectiei impotriva radiatiilor, precum si alte activitati.
Formularea de conceptii stiintific fundamentate cu privire la realizarea unei economii nepoluante presupune o politica de mediu proprie in cadrul politicii globale a statului, aflata in stransa legatura cu celelalte forme ale politicii globale.
Elaborarea si aplicarea eficienta a politicilor de mediu in tara noastra, impune luarea in considerare in primul rand, a urmatoarelor aspecte esentiale:
- elaborarea si aplicarea politicilor de mediu tinand cont de caracteristicile temporale si spatiale;
- stabilirea rolului tehnologiei si cercetarii tehnico-stiintifice ;
- coordonarea si cooperarea internationala;
- stabilirea de instrumente monetare eficiente;
- evaluarea consecintelor economice ale politicii de protectia mediului. Procesul de fundamentare si elaborare a politicilor de mediu este deosebit de complex, conditionat de caracterul restrictiv al resurselor economice (naturale, materiale, financiare etc.), corelat cu un cadru legislativ corespunzator.
Pentru aplicarea unei politici de mediu eficiente sunt necesare resurse materiale, financiare, umane si legislative, un cadru institutional capabil sa permita conceperea unei politici si strategii eficiente protectiei mediului.

3.1. Consacrarea legislativa
Corelatia dintre cele doua politici (economica si de mediu) include si legatura lor cu legislatia mediului. Aceasta pentru ca, dezvoltarea economica se poate realiza numai daca se iau masurile necesare in scopul protectiei mediului, fapt ce in legislatia mediului este prevazuta ca o obligatie.
Legea nr.137/1995 privind protectia mediului, republicata in 2000, este dominata de ideea necesitatii dezvoltarii economice pe baza valorificarii superioare a resurselor materiale si umane, a cuceririlor tehnico-stiintifice , cu respectarea cerintelor de protejare a mediului. Aceasta lege reglementeaza activitatile economice si sociale cu impact negativ asupra mediului, precum si conditiile si procedura de autorizare a acestora, urmarindu-se astfel dirijarea acestor activitati inca din faza lor incipienta, in scopul cunoasterii impactului lor negativ asupra mediului.22
Intreaga politica legislativa de mediu este stimulata si orientata in scopul reglementarii imperative a relatiilor de mediu in cadrul diferitelor activitati economice.
Elaborarea unei politici legislative in privinta protectiei si dezvoltarii mediului, constituie o sarcina fundamentala a statului, atat prin adoptarea unei legislatii nationale corespunzatoare, cat si prin aderarea la documentele si reglementarile internationale existente in acest sens.

4. Protectia si dezvoltarea mediului ca sarcina de stat
4.1. Consacrarea teoretica si legislativa
Pornind de la faptul ca activitatea de protectie a mediului are efecte benefice asupra intregii omeniri, s-a ajuns la concluzia ca prevenirea poluarii mediului, imbunatatirea si refacerea calitatii este o problema si o sarcina a fiecarui stat. Aceasta concluzie se bazeaza pe o serie de argumente cum ar fi:
- poluarea mediului si lupta contra poluarii este o problema nationala;
- statul stabileste regulile de conduita in toate domeniile, deci si in domeniul protectiei si dezvoltarii mediului;
- statul urmareste respectarea regulilor de conduita juridica impuse si poate aplica sanctiuni;
- statul prin organele sale specializate solutioneaza litigiile nascute in acest domeniu;
- statul finanteaza prin bugetul de stat activitatile de protectie si dezvoltarea mediului.
Datorita importantei deosebite a protectiei si dezvoltarii mediului, activitatea de protectie reprezinta atat o functie distincta a statului cat si o functie fundamentala. Aceasta fundamentare teoretica nu este doar o idee doctrinara, ci este transpusa si in plan legislativ.
Astfel, Constitutia Romaniei din 200323 prevede ca: 'Statul trebuie sa asigure refacerea si ocrotirea mediului inconjurator precum si mentinerea echilibrului ecologic', stabilindu-se totodata in sarcina statului obligatia de a asigura conditiile necesare cresterii calitatii vietii si luarea masurilor corespunazatoare pentru asigurarea unui trai decent. Articolul 6 din Legea nr.137/1995 consacra obligatii in sarcina statului in acest sens, dar si responsabilitati astfel: 'Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice' atribuind responsabilitatea protectiei mediului atat autoritatilor centrale pentru protectia mediului cat si agentiilor sale teritoriale. 24

Politica de confidentialitate
Copyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact