StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept afacerilor

Concurenta in afaceri si protectia consumatorului din perspectiva relatiilor de afaceriCONCURENTA IN AFACERI SI PROTECTIA CONSUMATORULUI DIN PERSPECTIVA RELATIILOR DE AFACERI


1. CONCURENTA IN AFACERI

* definitie- [1] "un complex de reglementari specifice destinate sa asigure, in raporturile de piata interne si internationale, existenta si exercitiul normal al competitiei dintre agentii economici, in lupta pentru castigarea , extinderea, pastrarea clientelei"* definitia include toate categoriile de preocupari ale dreptului concurentei comerciale, ca disciplina distincta, pluridisciplinara- care vizeaza elemente de drept substantial (fond) si elemente de procedura (drept procesual), si anume: libera concurenta, economia de piata, modalitati de realizare a concurentei.

* sediul materiei si acquis-ul comunitar in domeniul concurentei aferent capitolului 6 -Concurenta- [2]

* concurenta licita (leala[3]- neloiala )

- legea incurajeaza si ocroteste competitia licita: economia de piata presupune competitie corecta, onesta intre producatorii de marfuri, prestatorii de servicii, executantii de lucrari, intre cei care asigura circulatia bunurilor si distribuirea lor consumatorilor.[5]

* sediul materiei: Legea nr. 21/1996- legea concurentei, republicata, M. Of. nr. 742 din 16 august 2005, carea "are drept scop protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor", conform art. 1.

* nu presupune insa utilizarea concurentei in mod discretionar si arbitrar. Abuzul este intolerabil si sanctionat de lege, fie ca se manifesta sub forma practicilor monopoliste, fie ca se manifesta in acte de concurenta neloiala, ilicita.

* practicile monopoliste urmaresc acapararea piet 848h72i ei sau unui segment determinat al pietei de catre agentii economici cei mai puternici intr-un anumit domeniu al productiei de marfuri, sau prestatiilor de servicii. Mecanismele pietii libere sunt astfel grav perturbate, relatiile oligopolitice tinzand sa devina monopoliste.[6] In acest context, este interzis abuzul de pozitie dominanta apreciata dupa urmatoarele criterii:

1. independenta globala de comportament pe piata sau pe un sector de piata a agentului economic in cauza;

2. puterea economica de a actiona pe piata fara a tine seama de initiativele si masurile adoptate de concurenti referitor la preturi, productie si distributie.

* sediul materiei in legislatia nationala pentru abuzul de pozitie dominanta: art. 6, Legea nr. 21/1996- legea concurentei, republicata, M. Of. nr. 742 din 16 august 2005, care enumera si faptele anticoncurentiale, situatiile considerate practici abuzive si definite de legiuitor ca fiind abuz de pozitie dominanta.

* concurenta neleala (neloiala)

- definitie si sediul materiei: Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, M. Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1991,

art. 2: "Constituie concurenta neloiala, in sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea comerciala sau industriala."

- obligatia comerciantilor stipulata in art. 1 astfel: "Comerciantii sint obligati sa-si exercite activitatea cu buna-credinta si potrivit uzantelor cinstite."

- incalcarea acestei obligatii atrage "raspundere civila, contraventionala ori penala, in conditiile prezentei legi.", conformart. 3.

- enumerarea practicilor se regaseste in art. 4 si 5 din actul normativ indicat.

- "Comerciantul care savirseste un act de concurenta neloiala va fi obligat sa inceteze sau sa inlature actul si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite.", conform art 6.

- pentru ca un act sau fapt sa fie calificat ca unul de concurenta neloiala, nu trebuie ca acesta sa fie numai unul ilicit, adica interzis expres de un anumit act normativ, ci poate fi doar un act sau fapt reprobabil, prin raportare la uzantele cinstitie ce trebuie practicate in raporturile comerciale, uzante care sunt considerate ca fiind izvoare de drept.

- in general, actele sau faptele de concurenta neloiala au ca scop atragerea si mentinerea prin mijloace necinstite a clientelei unui agent economic rival (concurent)[7]* Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, Republicata, M.Of. nr.133 din 20 iunie 1991- cu modificarile din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, M Of. nr. 899/din 28 decembrie 2007 defineste faptele, activitatile comerciale ilicite care atrag raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, fata de cei care le-au savirsit.

* concurenta neleala in relatiile de afaceri cu elemente de extraneitate (relatiile de comert exterior)

- definitie si sediul materiei: pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana HG nr.228/1992 privind protejarea producatorilor nationali si a pietei interne de competitia neloiala rezultata din importul unor produse la pret de dumping sau subventionat, precum si de exportul la preturi sub nivelul celor practicate pe piata interna, M. Of. nr.133 din 17 iunie 1992 a fost actul normativ care reglementa concurenta neleala in relatiile de afaceri cu elemente de extraneitate (relatiile de comert exterior). Odata cu aderarea Romaniei la UE acest act normativ a fost abrogat prin HG nr. 1900/2006 pentru abrogarea unor acte normative din domeniul comertului exterior ( M. Of. nr. 1053 din 29 decembrie 2006.

- desi nu exista o definitie consacrata in lege a dumpingului, este reglementat importul unor produse la pret inferior valorii lor normale, care poate fi supus taxelor antidumping.

* structuri institutionale: Consiliul Concurentei- reglementat in cap.4 din Legea 21/1996 legea concurentei, republicata, M. Of. nr. 742 din 16 august 2005, Oficiul Concurentei, reglementat de HG nr.767/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei in subordinea Ministerului Finantelor Publice, M. Of. nr. 481 din4 iulie 2003, OUG nr.36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, M. Of. nr. 115 din 7 martie 2001, aprobata prin Legea nr. 205/2002,

* practici anticoncurentiale

* sediul materiei si definitie: reglementate in cap.2, art. 5 din legea 21/1996 legea concurentei, republicata, astfel:

"Sunt interzise orice intelegeri exprese sau tacite intre agentii economici ori asociatiile de agenti economici, orice decizii luate de asociatiile de agenti economici si orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect restrangerea, impiedicarea ori denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia.

* concentrarea economica- sediul materiei si definitie: art. 10 din legea 21/1996 legea concurentei,

*"Concentrarea economica se realizeaza prin orice act juridic, indiferent de forma acestuia si care, fie opereaza transferul proprietatii sau al folosintei asupra totalitatii ori a unei parti a bunurilor, drepturilor si obligatiilor unui agent economic, fie are ca obiect sau ca efect sa permita unui agent economic ori unei grupari de agenti economici de a exercita, direct sau indirect, o influenta determinanta asupra unui alt agent economic sau mai multor alti agenti economici."

"O operatiune de concentrare economica are loc atunci cand:

a) doi sau mai multi agenti economici, anterior independenti, fuzioneaza;

b) una sau mai multe persoane care detin deja controlul cel putin asupra unui agent economic ori unul sau mai multi agenti economici dobandesc, direct sau indirect, controlul asupra unuia sau mai multor alti agenti economici ori asupra unor parti ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumparare de elemente de activ, prin contract sau prin alte mijloace."

*"Sunt interzise concentrarile economice care, avand ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia.", conform art 12.

*"Prevederile cap 10 din legea 21/1996 nu se aplica operatiunilor de concentrare economica, atunci cand cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati nu depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 euro si nu exista cel putin 2 agenti economici implicati in operatiune care sa realizeze pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro. (Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior operatiunii.)"- art. 14

*Concentrarile economice care depasesc pragurile prevazute la art. 14 sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei.

*legislatia privind ajutorul de stat

*sediul materiei: Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicata, M. Of. nr. 744 din 16 august 2005, pana al abrogarea legii prin OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, M. Of. nr. 1042 din 28 decembrie 2006 aprobata prin Legea nr. 137/2007, M. Of. nr. 354 din 24 mai 2007 si legislatia secundara: Ordin nr. 300/2006 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind abrogarea unor regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei in domeniul ajutorului de stat, M. Of. nr. 1057 din 30 decembrie 2006, Raportul din2006 privind ajutoarele de stat acordate in Romania in perioada 2002 - 2004, emis de Consiliul Concurentei, in temeiul art. 42 din Legea nr. 146/1999, M. Of. 138 bis din 14 februarie 2006.
* definitie, conform art. 1 din legea 143/1999 (pana la abrogare): "ajutorul de stat este orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unitatilor administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, indiferent de forma, care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi, a productiei anumitor bunuri, a prestarii anumitor servicii sau care afecteaza comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurential normal."

* In sensul OUG 117/2006termenii specifici domeniului ajutorului de stat sunt utilizati in intelesul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83 din 27 martie 1999, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul CE 659/1999, al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 794/2004 de punere in aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare, si al celorlalte reglementari comunitare in domeniu.

* "Strategia nationala de lupta antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania" - conform HG nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei nationale de lupta antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, M. Of. nr. 743 din 16 august 2005 modificata prin HG nr. 1211/2006 pentru modificarea anexei la HG nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei nationale de lupta antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, M. Of. nr. 797 din 21 septembrie 2006

* scopul Strategiei: crearea unui cadru normativ institutional si operational coerent si eficient, compatibil cu normele europene, pentru protejarea efectiva si echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

* Strategia: 1.delimiteaza frauda impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene de coruptie.

2. se refera strict la frauda impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,

* acest aspect reiese nu numai din definitia 'coruptiei' adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, ci si din legislatia nationala in domeniu.

* Principii ale Strategiei:

- eficienta in lupta antifrauda;

- responsabilitatea institutionala si manageriala;

- competenta profesionala a personalului implicat in lupta antifrauda;

- transparenta activitatilor desfasurate de institutiile implicate in lupta antifrauda.

* Obiectivele Strategiei: Obiective generale si specifice:

- obiective generale: "Strategia are drept obiective generale dezvoltarea unui sistem integrat de coordonare a luptei antifrauda privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania si intarirea capacitatii administrative a institutiilor cu atributii in prevenirea, identificarea, investigarea, sanctionarea fraudei si recuperarea prejudiciului produs prin comiterea acesteia."

- obiective specifice: A. Prevenirea fraudarii fondurilor comunitare prin actiuni de comunicare si relatii publice, B. Controlul financiar public, C. Controlul fiscal, D. Cercetarea si urmarirea penala a cazurilor de frauda, E. Recuperarea prejudiciului, F. Coordonarea luptei antifrauda.

2. PROTECTIA CONSUMATORULUI DIN PERSPECTIVA RELATIILOR DE AFACERI

* notiunea de protectie a consumatorilor:

*sediul materiei si definitie: OG nr. 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata, M. Of. nr. 75 din 23 martie 1994, defineste protectia consumatorilor, in art. 1, astfel: "Statul, prin mijloacele prevazute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori, asigurand cadrul necesar accesului neingradit la produse si servicii, informarii lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici abuzive, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumatori."

* in notiunea de protectie a consumatorului intra: protectia vietii, a sanatatii si a securitatii consumatorilor; protectia intereselor economice ale consumatorilor si protectia juridica,

*mai mult, legea interzice expres producerea, importul si comercializarea produselor falsificate sau contrafacute.* drepturile consumatorilor:

a) de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele legitime;

b) de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori;

c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate;

d)de a fi despagubiti pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloace prevazute de lege;

e) de a se organiza in asociatii pentru protectia consumatorilor, in scopul apararii intereselor lor.

* organele care asigura protectia consumatorului: organe ale administratiei publice pentru protectia consumatorilor:

* Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, subordonat Guvernului, coordoneaza si realizeaza politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor,

* Asociatiile pentru protectia consumatorilor

* Organisme consultativeO Capatana, "Dreptul concurentei comerciale; Concurente onesta, ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1992, p16.

Roxana-Daniela Paun, Uniunea economica si monetara. Istoric. Perspective. Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005, sectiunea "Evolutii in procesul negocierilor pe capitole" pag 245-290.†††

Termen uzitata de Yolanda Eminescu in "Tratat de proprietate industriala", vol 3 Bucuresti, 1984, p 19.

Termen uzitat de legiutorul roman in reglementarile speciale- Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.

O Capatana "Caracteristici ale libertatii de a exercita concurenta comerciala", in revista "Dreptul" nr. 5, 1998, p 105-111

O Capatana, Dreptul concurentei comerciale, partea generala, ed. a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, anexa 1, Notiuni introductive privind practicile monopoliste, p. 438- 440.

A se vedea Titus Prescure, "Curs de dreptul concurentei comerciale", ed. Rosettim in colectia "Biblioteca Universitara de Drept", Bucuresti, 2004, p 100

Art. 42, lg 143/1999: "Consiliul Concurentei intocmeste un raport anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania, pe care il inainteaza spre aprobare Guvernului. Raportul se transmite Comisiei Europene si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in vederea asigurarii transparentei in acest domeniu."


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact