StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept general
Trimite articolul prin email Persoanele juridice in diferite ramuri de drept : Drept general Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Persoanele juridice in diferite ramuri de dreptPersoanele juridice in diferite ramuri de drept


Conform articolului 26 litera 6 din Decretul numarul 31 pe 1954, potrivit caruia este persoana juridica orice organizatie “care are o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu afectat realizarii unui anume scop in acord cu interesul obstesc”.

Reglementarea juridica se gaseste tot in Decretul numarul 31 pe 1954.
Articolul 25 prevede ca “Statul este persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii”.

O alta categorie de persoane juridice o constituie organele statului. Din aceasta categorie fac parte organele puterii legislative, adica Adunarea Deputatilor si Senatul ; organele puterii executive, adica Presedintele Romaniei, Guvernul Romaniei [care potrivit Legii numarul 37 pe 1990, privind organizarea si functionarea sa “este organul central al puterii executive care exercita in conformitate cu legea, administratia public pe intreg teritoriul tarii”], ministerele si alte organe centrale ale administratiei de stat, in subordinea guvernului, consiliile locale si prefecturile ca organe locale ale puterii executive, organele locale de specialitate ale administratiei de stat. Organele puterii judecatoresti cuprind, in prezent, instantele judecatoresti – Curtea Suprema de Justitie, Curtile de apel si tr 525c25f ibunalele judetene si organele procuraturii.

O alta categorie de persoane juridice sunt unitatile aministrativ-teritoriale acestea fiind judetul municipal, sectorul municipiului Bucuresti, orasul si comuna in conformitate cu articolul 4 din Legea numarul 69 pe 1991 care dispune “Comunele, orasele si judetele sunt persoane juridice. Ele au deplina capacitate, poseda un patrimoniu si au initiativa in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitand, in conditiile legii, autoritatea in limitele administrativ-teritoriale stabilite”.

Celelalte persoane juridice de stat agentii economici de stat – regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral de stat, infiintate prin reorganizarea lostelor unitati economice de stat in conditiile Legii numarul 15 pe 1990, si institutiile de stat care se mai numesc si institutii bugetare de stat din domeniile invatamantului, sanatatii, stiintei, culturii.

Alta categorie a persoanelor juridice este cea formata din cooperativele si uniunile acestora potrivit Decretului Lege numarul 66 pe 1990, privind organizarea si functionarea cooperativei mestesugaresti si Decretul – Lege numarul 67 pe 1990 privind organizarea si functionarea cooperativei de consum si de credit.

Potrivit Decretului-Lege numarul 8 pe 1989, privind inregistrarea si functionarea partidelor politice si organizatiilor obstesti din Romania si Legii numarul 54 pe 1981 privind sindicatele, o alta categorie de persoane juridice o reprezinta partidele politice, organizatiile obstesti cum ar fi, sindicatele, ligile.

Societatile comerciale, reglementate de Legea numarul 31 pe 1990, privind societatile comerciale si Legea numarul 35 pe 1991, privind regimul investitiilor straine constituite, o alta categorie de persoane juridice, acestea se refera la cele prevazute de articolul 1 alineatul 2 din Legea numarul 31 pe 1990 “Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.

Societatile agricole sunt reglementate de Legea numarul 36 pe 1991, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

O categorie distincta de persoane juridice este formata din asociatii si fundatii care sunt reglementate de Legea numarul 21 pe 1924 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, lege promulgata prin Decretul numarul 452 pe 1924. Un regim juridic distinct il au fundatiile infiintate, prin act de dispozitie statal, dupa 1989, adica fundatiile pentru tineri, reglementate prin Decretul-Lege numarul 150 pe 1990 si “Fondul Libertatea”.

Cultele religioase sunt o alta categorie de persoane juridice.

Pot fi persoane juridice asociatiile de cooperare pentru constructia de locuinte proprietate personala.

In Romania, primele reglementari cu privire la “comercianti” au fost “Indreptarea legii”, “Pravilele lui Vasile Lupu”, “Codul lui Andronache Mitici”, “Codul Caragea”, “Codul Calimach”, “Regulamentele Organice”.

La 16 aprilie 1887 a fost adoptat Codul Comercial Roman. El a fost promulgat la 10 mai 1887 si a fost pus in aplicare la 1 septembrie 1887. Codul contine 971 de articole, fiind modificat de foarte multe ori de-a lungul timpului.Dupa 1990 s-au facut de asemenea numeroase modificari, iar cea mai substantiala a fost facuta cu privire la Societatile comerciale.

Persoanele juridice in dreptul comercial sunt societatile comerciale, regiile autonome, organizatiile cooperatiste.

Acestea, insa, trebuie sa aiba calitatea de comerciant, si anume trebuie sa faca acte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, cu caracter continuu, iar actele de comert pe care le fac, sa le faca in nume propriu.

Societatile comerciale pentru a capata calitatea de comerciant este suficient sa se inscrie in Registrul Comercial.

Regiile autonome au fost infiintate in baza Legii numarul 15 pe 1990, si ele au calitatea de comerciant, dobandind-o din momentul infiintarii lor prin hotarare de guvern.

Organizatiile cooperatiste sunt reglementate de Legea numarul 26 pe 1990. Aceste persoane juridice dobandesc calitatea de comerciant de la data infiintarii lor.

Despre societatile comerciale “se poate spune” ca sunt persoane juridice deoarece ele dispun de o organizare de sine statatoare, au cate un patrimoniu propriu si au de asemenea cate un scop determinat. Orice societate comerciala trebuie sa aiba elemente de identificare cum ar fi : sediul, firma, nationalitatea.

Capacitatea de folosinta a societatii comerciale presupune aptitudinea de a avea drepturi si obligatii care se dobandesc de la autentificare. Societatea comerciala are capacitate restransa de folosinta din momentul autentificarii actului constitutiv, adica capacitatea de folosinta este limitata la scopul, la obiectul de activitate al societatii. In acest timp, societatea poate incheia numai actele juridice cu caracter comercial, care servesc realizarii obiectului de activitate al societatii ; orice alte acte incheiate cu incalcarea acestor prevederi sunt lovite de nulitate.

Capacitatea de exercitiu a societatii comerciale, reprezinta posibilitatea societatii comerciale sa-si exercite drepturile si sa-si asume obligatiile savarsind acte juridice. Exercitarea drepturilor poate fi realizata prin reprezentantii societatii. Acestia nu au numai aptitudinile unor administratori, ci indeplinesc si acte de dispozitie.

Capacitatea de exercitiu se dobandeste de la data inregistrarii in registrul comertului ; conditia fiind aceea ca in actul constitutiv al societatii sa fi fost desemnat un administrator care sa reprezinte societatea.

In dreptul international privat, persoanele juridice au un rol foarte important in planul activitatii de comert international. In Romania activitatea persoanelor juridice este reglementata de Legea numarul 31 pe 1990, iar in legatura cu planul extern intervine si Legea numarul 35 pe 1991, privind regimul institutiilor straine.

Pentru a determina nationalitatea unei persoane juridice, in Romania se folosesc trei feluri de criterii si anume : in cazul tratatelor de asistenta juridica incheiate de Romania cu alte tari, se foloseste criteriul locului constituirii, in aczul altor tratate se foloseste criteriul locului constituirii cumulat cu cel al sediului societatii, iar daca nu este vorba de nici un fel de tratate sau acorduri, se recurge la dreptul comun in materie, si anume Legea persoanelor juridice din 1924 si Legea numarul 105 pe 1992.

Uneori, organele statului actioneaza ca persoane publice intrand in raporturi de drept privat. De exemplu, o sectie locala a procuraturii intra in raporturi juridice cu o cooperativa de reparatii pentru zugravirea sediului sau pentru anumite imbunatatiri edilitare. Aceste raporturi nu sunt stabilite pe baza competentei sectiunii respective, ci presupun efectuarea unor servicii, operatiuni care se incadreaza in raporturile juridice de drept privat.

In dreptul constitutional un loc aparte printre subiectele colective de drept, il au partidele politice. Acestea ca persoane juridice si in forma organizata au aparut la jumatatea secolului al IX-lea, dar conceptul de partid politic a aparut inca din antichitate.Legea partidelor politice alineatul 1, prevede ca “partidele politice sunt asociatii ale cetatenilor romani cu drept de vot, care participa in mod liber la formarea si executarea vointei politice, indeplinind o misiune politica garantata de lege”.

Partidele politice sunt persoane juridice de drept public ; din aceasta perspectiva se pot distinge cateva caracteristici, si anume partidele politice sunt asociatii de oameni, sunt asociatii ale cetatenilor romani, ele indeplinesc o misiune publica, partidele politice sunt subiecte de drept public.

Alte subiecte sunt organizatiile nestatale, adica sindicatele, organizatiile de tineret, uniuni de creatie, asociatii. Toate acestea fac parte din sistemul organizarii sociale si politice si care in principiu au un scop nepatrimonial si participa ca subiecte in relatii diverse.

Praticiparea persoanei juridice in raporturile de drept prezinta o deosebita importanta pentru viata economica si social-culturala a tarii

Conceptele despre subiectele raportului juridic in Romania, in etapa actuala tind spre a imparti subiectele in doua mari categorii, si anume subiecte colective individuale care participa, in cele mai multe cazuri, direct la raporturile juridice si subiecte colective care participa si ele la raporturi juridice, dar cu ajutorul organelor lor de conducere.

Cu privire la capacitatea juridica a subiectului individ, cei mai multi autori au considerat ca ea se imparte in capacitate de folosinta si capacitate de exercitiu, desi acestea in unele ramuri de drept nu pot fi despartite una de alta, ele confundandu-se.

Pe de alta parte, capacitatea de juridica a subiectelor colective ale raportului juridiceste denumita de unii autori ca fiind nu o capacitate, ci o competenta, deoarece la “infiintarea” acestora participa nemijlocit legea, competenta nefiind altceva decat atributii stabilite prin lege.

Studierea acestor subiecte ale raportului juridic, fie ele individuale, fie ele colectivitati, au o deosebita importanta datorita necesitatii cunoasterii intinderii tuturor drepturilor si obligatiilor pe care le au aceste subiecte de drept, datorita necesitatii aplicarii unor masuri de ocrotire a unor astfel de subiecte, deoarece este necesara o reglementare potrivita pentru fiecare dintre acestea, in functie de felul raportului la care ele participa.

De asemenea este necesar a cunoaste foarte bine acest element al raportului juridic deoarece, oamenii fie individual, fie organizatii in colective, participa la diferite relatii din viata economica, sociala, politica si culturala a Romaniei, si tot ei le realizeaza.

Ceea ce ar fi necesar, o reprezinta o noua reglementare a tuturor subiectelor ale raportului juridic, deoarece aceasta perioada prin care trece Romania, “perioada de tranzitie spre economia de piata” o cere.

Nicolae Popa-Teoria generala a dreptului, p. 314


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact